Teknoloji FakültesiBilgi-becerini geliştir, geleceğini inşa et

Teknoloji Fakültesi

Genel Bilgiler

 

T.C. Marmara Üniversitesi’nde, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015 -2016 eğitim-öğretim yılını geçmemek üzere ilgili Bakanlar Kurulu ile kapatılması kararlaştırılan Teknik Eğitim Fakültesi’nin altyapısında yeni bir Fakülte olarak 2010-2011  eğitim- öğretim yılı itibariyle endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek amacıyla Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kurulmuştur.

Aradan geçen bu üç sene içerisinde M.Ü. Teknoloji Fakültesi’nin gelişim süreci hızlanmış; Temmuz 2013 tarihi itibariyle 10 adet Prof.Dr., 22 adet Doç.Dr., 13 adet Yrd.Doç.Dr., 1 adet Öğr.Gör.Dr. ve 14 adet Arş.Gör.’den oluşan 60 kişilik bir akademik kadroya ulaşılmıştır. Fakülte’nin Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010-2011 eğitim-öğretim yılından bu yana  örgün lisans eğitim-öğretimi için sınırlı sayıda öğrenci alınmaktadır. Bu öğrencilerin Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) gelenler için oluşturulan İntibak (Bilimsel Hazırlık) Sınıfları için konularında yetkin olan öğretim görevlileri ( Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Öğretmenleri ) görevlendirilmiş; intibak sınıfları hariç diğer bütün  Mühendislik Lisans Sınıfları için de hem Türkiye’deki akreditasyon kurulu MÜDEK  (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun  hem de Uluslar arası Akreditasyon Kurulu ABET ( Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanmış ders programları konularında uzman olanTeknoloji Fakültesi’nin  ilgili ders öğretim üyeleri vasıtasıyla devreye sokulmuş; aşağıda belirteceğimiz  laboratuvar ve atölyelerle Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Ülkemiz’deki birçok Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinden çok daha iyi bir alt yapıya sahip olarak   örgün lisans öğretimini kaliteli bir şekilde işlevsel hale getirmiştir.

Fakültenin;

Makine Mühendisliği Bölümü’nde 18 adet laboratuvar [ akışkanlar mekaniği, ısıtma ve soğutma, ısı transferi, hidrolik ve pnömatik, oto elektrik ve elektroniği, yakıt ve enjeksiyon sistemleri, güç aktarma organları, motor bakım, motor yenileştirme, otomotiv test ve ölçme, motor, freze, torna, talaşlı imalat, CNC, CAD, CNC Eğitim, Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) ] ve 1 adet atölye [ Tesisat ];

Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde 12 adet laboratuvar [CNC, Spektrofotometre ve difraktometre, numune hazırlama ve soğutma, üretim süreci kontrolü, CIM, pnömatik ve elektro-pnömatik, CAD/CAM Dizayn, Hidrolik ve Elektro-hidrolik, otomotiv mekatroniği, elektrik ve elektronik, veri işleme, SEM ];

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde  5 adet laboratuvar [Plastik analiz, plastik işleme, mekanik test, malzeme araştırma, ısıl işlem ] ve 4 adet atölye [temel işlem, dövme, plastik şekil verme, kaynak ];

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 16 adet laboratuvar [ Elektronik, sayısal tasarım ve mikrodenetleyiciler, bilgisayar, haberleşme, elektrik kontrol sistemleri, otomatik kontrol ve PLC, ölçme ve enstrümantasyon, sayısal kontrol ve robotik, hidrolik ve pnömatik, elektrik makineleri, elektrik tesisleri, güç elektroniği, devreler ve sistemler, aydınlatma ve tesisat, sarma tekniği, endüstriyel otomasyon ];

Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde 11 adet laboratuvar [ İplik teknolojisi, dokuma teknolojisi, örme teknolojisi, boya-apre teknolojisi, konfeksiyon teknolojisi, CAD-CAM, tekstilde fiziksel testler, kompozit malzeme üretim, EMSE (Elektromagnetik dalga kalkanlama etkinliği) ölçüm, renk ölçüm, nanolif araştırma ve geliştirme ]

hizmet vermektedir.

Diğer yandan,

Fakülte öğrencilerinin önüne öğrenimleri süresince çeşitli burs imkanları konulmuş, Ülkemiz’in en gözde kuruluşlarında  2 dönem yaz stajlarını ve diğer Mühendislik Fakültelerinden farklı ve ek olarak Lisans öğretimi 7. Sömestrede İşyeri Eğitimlerini yapabilmeleri için her türlü kolaylıklar sağlanmıştır. Öğrenciler yapılan çok sayıdaki erasmus antlaşması ile yurt dışına gider olmuşlar; çift ana dal ve yan dal programlarından faydalanmışlar; öğrenci külüpleri ve temsilcileri vasıtasıyla desteklenen sosyal ve kültürel faaliyetler ile gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki birçok yarışmalarda Marmara Üniversitesi’ni başarı ile  temsil eder hale gelmişlerdir.

Bu sene ise 2013 ÖSYS’i ile ilk kurulan  bölümlerine ilaveten Fakülte’nin iki yeni bölümüne; Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerine ilk defa toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiş ve  Teknoloji Fakültesi’nin bölümleri ile ilişkili Yüksek Lisans ve Doktora Programları  Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış ve bu programlara öğrenci kabulü yapılmıştır.

 

 

 

Bu sayfa Teknoloji Fakültesi tarafından en son 15.05.2018 11:52:00 tarihinde güncellenmiştir.