Teknoloji FakültesiBilgi-becerini geliştir, geleceğini inşa et

Teknoloji Fakültesi

Tarihçe

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009  / 15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009 / 15612 Sayılı Bakanlar Kurulu ( ek ) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015 / 2016 öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan  Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “ Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi  kurulmuştur.  Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim-öğretime açılmış ve 2010  /  2011 eğitim – öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir.Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir.

Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi’nin  derslik, büro, laboratuvar ve atölye gibi alt yapısında  yeni bir Fakülte olarak kurulan Teknoloji Fakültesi’nin üç bölümüne : Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerine 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme  Sistemi ile ilk defa olarak her bölüm için Genel Kontenjandan 21 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından (M.T.O.K.) 31 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiştir.

Aradan geçen bu 3 sene içerisinde Fakülte’nin kuruluşu tamamlanmış; amacı öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eksikliklerini tamamlayarak onları mühendislik eğitimine hazır hale getirmek olan İntibak  (Bilimsel Hazırlık) Sınıfları için konularında yetkin olan öğretim görevlileri ( Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Öğretmenleri ) görevlendirilmiş; intibak sınıfları hariç diğer bütün  Mühendislik Lisans Sınıfları için de hem Türkiye’deki akreditasyon kurulu MÜDEK  (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun  hem de Uluslar arası Akreditasyon Kurulu ABET ( Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlayacak şekilde hazırlanmış ders programları konularında uzman olanTeknoloji Fakültesi’nin  ilgili ders öğretim üyeleri vasıtasıyla devreye sokulmuş ve örgün lisans öğretimi kalite gözönünde bulundurularak  işler hale getirilmiştir. Fakülte öğrencilerinin önüne öğrenimleri süresince çeşitli burs imkanları konulmuş, Ülkemiz’in en gözde kuruluşlarında  2 dönem yaz stajlarını ve diğer Mühendislik Fakültelerinden farklı ve ek olarak Lisans öğretimi 7. Sömestrede İşyeri Eğitimlerini yapabilmeleri için her türlü kolaylıklar sağlanmıştır. Öğrenciler yapılan çok sayıdaki erasmus antlaşması ile yurt dışına gider olmuşlar; çift ana dal ve yan dal programlarından faydalanmışlar; öğrenci külüpleri ve temsilcileri vasıtasıyla desteklenen sosyal ve kültürel faaliyetler ile gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki birçok yarışmalarda Marmara Üniversitesi’ni başarı ile  temsil eder hale gelmişlerdir.

Bu sene ise 2013 ÖSYS’i ile ilk kurulan  bölümlerine ilaveten Fakülte’nin iki yeni bölümüne; Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerine ilk defa toplam 52’şer öğrenci kabul edilmiş ve  Teknoloji Fakültesi’nin bölümleri ile ilişkili Yüksek Lisans ve Doktora Programları  Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmış ve bu programlara öğrenci kabulü yapılmıştır.

Bu sayfa Teknoloji Fakültesi tarafından en son 15.07.2013 13:11:04 tarihinde güncellenmiştir.