Teknoloji Fakültesi Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğini ağırladı

Üniversite Sanayii işbirliği kapsamında Fakültemizi ziyaret eden Türkiye Döküm Sanayicileri derneğini ( TÜDÖKSAD - www.tudoksad.org.tr ) temsilen İş Geliştirme Uzmanı Tunçağ Cihangir ŞEN 'in hazır bulunduğu toplantıda Fakültemizi Temsilen Dekanımız Prof. Dr. Hasan ERDAL, Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa AY, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Arş.Gör.Semih ÖZBEY ile Fakülte Sekreterimiz Recep AKYOL katılımda bulunmuşlardır.

Türkiye Döküm Sanayicileri derneği (TÜDÖKSAD) ile Teknoloji Fakültesinin biraraya geldiği toplantıda özellikle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü arasında öğrenci stajları, kariyer günleri, fuar organizasyonları ve sektörel eğitimler konusunda işbirliği yapılabilecek alanlar üzerine konuşuldu.

1976 yılında kurulan Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği  halen 123 ü dökümhane 36 sı tedarikçi kuruluş olarak toplam  159 üyesi ile ülkemizde Ciroda sektörün %85 ini İhracatta ise %90 'ını temsil etmektedir.


Döküm Sanayii sektörü dünyada 11. Sırada Avrupada da 3. Sırada yer almakta olup ülkemizin önemli bir ihracat ve üretim sektörüdür. % 60 oranında otomotiv sektörüne hizmet etmektedir.
Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği  sektörün  temsili amacıyla aşağıda belirtilen alanlarda sektörün iletişimi,temsili ve organizasyonlarını yürütmektedir.

  * 3 ayda bir yayınlanan sektörel bir dergi çıkartmaktadır.
  * 2. Ulusal Döküm Kongresini düzenlemektedir.
  * Üniversitelerden akademik destek alarak sektörel eğitim vermektedir.
  * TÜDÖKSAD akademi altında (www.dokumhane.net ) web tabanlı açık eğitim materyalleri sunmaktadır.

Tarafların tanıtım, eğitim, konferans, saha inceleme, fuar vb. duyurularının karşılıklı olarak yapılması ve söz konusu alanlarda ortak organizasyonlara gidilmesi, öğrenci stajları, kariyer günleri, fuar organizasyonları ve sektörel eğitimler konusunda işbirliği yapılabilecek alanlar, teknoloji ve bilgi birikiminin Fakültemizle paylaşılması hususlarında görüş birliğine varıldı.

- Teknoloji Fakültesi Dekanlığı

TUDOKSAD IMAGE 1.jpg (115 KB)

TUDOKSAD IMAGE 2.jpg (82 KB)

HIZLI ERİŞİM