Staj ve Uygulama

Fakültemiz Yaz Stajının ekte belirtilen iş takvimi çerçevesinde yapılması önem arzetmektedir. Staj yapacak olan öğrencilerimize 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5.maddesinin b bendi gereği fakültemiz tarafından sigorta giriş işlemi yapılmaktadır. Öğrencilerimiz stajlarına, fakültemiz muhasebe birimi tarafından sigorta işlemleri yapıldıktan sonra başlayacaklardır, sigorta işlemi yapılmadan başlanılan stajlar geçersizdir ve sigorta işlemi yapılmadan staja başlamak kanunen de suçtur. Bu sebeple cezai müeyyidelere mahal vermemek ve mağduriyet yaşamamak için belirlenen tarih aralıklarına, iş ve işlem basamaklarına titizlikle uyulması ve zorunlu hal olmadıkça staj tarih değişikliğine kesinlikle onay verilmemesi gerekmektedir.

"MADDE 5 - (1) Teknoloji Fakültesi Mühendislik Bölümleri öğrencileri mezun olup Lisans
diplomalarını alabilmek için "Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mühendislik Bölümleri
Lisans Öğretimi Staj Yönergesi" kuralları çerçevesinde, özel ve/veya kamu kurumlarında toplam
72 iş günü staj yapmak zorundadırlar."

Staj Uygulama Yönergesini görmek için tıklayınız.

2019 Yaz Stajı İş Akış Şeması


Bu sayfa Teknoloji Fakültesi tarafından en son 12.02.2021 21:53:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM