Tek Ders Sınavlarının Uygulanması

Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı eğitim-öğretim ve
sınav uygulamalarıyla ilgili olarak yapılan duyurularda da belirtildiği gibi akademik takvime
göre Tek Ders Sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimiz BYS sistemi üzerinden
başvurularını yapacaklardır.


1. Sistem üzerinden öğrencilerimizin yaptığı bu başvurular birimlerin öğrenci işleri
personelleri takip edecektir. Birimlerin öğrenci işleri personelleri Tek Ders
başvurularıyla ilgili bölüm/program sorumlularıyla görüşerek derslerin öğretim
elemanlarını belirleyerek öğretim elemanlarına Tek Ders Sınavı olduğunu ve Tek Ders
Sınavına girecek öğrencilerin listesini iletecektir.


2. Tek Ders Sınavlarını yapacak öğretim elemanları UES sistemi üzerinden sınav yerine
kullanacakları ödevleri yükleyecekler ve sınava girecek öğrencilere mesaj
göndereceklerdir. Ödevler UES sistemine yüklendiği ve öğrencilerin görebildiği
saatten itibaren en az 24 saat geçtikten sonra öğrencilerin sisteme cevapları
yüklenmeleri istenebilecektir.

3. Bütünleme sınavlarının değerlendirme sonuçlarının belirlenememesinden dolayı Tek
Ders Sınavlarının gerçekleştirilmesinde öğrencilerin mağdur olmaması için birim
yönetimleri gerekli tedbirleri alarak sınav sürecini yönetecektir.


4. Ortak derslerin Tek Ders Sınavları aşağıdaki takvime göre yapılacaktır. Birimlerin
öğrenci işleri bu derslerden Tek Ders Sınavına girmek isteyen öğrencilerin listesini
Uzaktan Eğitim Merkezine iletecektir.

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II (ATAI-ATAII) 17.07.2020 10:00
Türk Dili I-II (TRD I- TRD II) 17.07.2020 12:00
Yabancı Dil I-II (YDZ-YDZ II) 17.07.2020 14:00
Atatürk Eğitim Fakültesi GK107 Türk Dili II-TTO122-TTO1220
Türkçe II: SözlüAnlatım 17.07.2020 15:30

 

İlgili belgeye ulaşmak için tıklayınız

HIZLI ERİŞİM