İş Yeri Eğitimi

İş Yeri Eğitimine Gidecek 4.Sınıf Öğrencilerinin İzleyecekleri İşlem Basamakları

1) İş Yeri Eğitimi başlangıcı 02.10.2023'dür.

İş yeri Eğitimi 2023-2024 İş Akış Şeması için tıklayınız.


2) Öğrenciler, işyeri eğitimini dördüncü sınıfın güz veya bahar yarıyıllarında gerçekleştirir. Bir hafta beş işgünü ve bir işgünü sekiz saat olarak değerlendirilir. İşyeri eğitiminin kesintisiz yapılması esastır. Ancak zorunlu durumlarda, Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonunun onayı ile işyeri eğitimi uygun görülen zamanda ve farklı işyerlerinde yapılabilir.

3) İş Yeri Eğitimi sonunda aşağıdaki belgelerin Bölüm Başkanlıklarına teslimi gerekmektedir.
- İş Yeri Eğitimi Raporu (EK3)
- İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Formu (EK4)
- İş Yeri Eğitimi Devam Çizelgesi (EK5)
İş Yeri Eğitim Anketi (EK6)

 

NOT : Devam çizelgelerinin, takip eden her ayın 5'ine kadar bölüm başkanlıklarının e-posta adresine yollanması gerekmektedir. Ayrıca tüm aylara ait orijinal formların, ıslak imzalı ve mühürlü hallerinin staj bitimini izleyen haftanın Çarşamba gününe kadar Bölüm Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.

Stajın yapılmasının zorunlu olduğuna dair yazı

"Staj Döneminde İş Kazasına Yönelik Duyuru" ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

İşyeri Eğitimi Ara Sınav İzin Yazısı

 

İşyeri Eğitim Belgelerini indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız:

EK-A_İYE Tercih Dilekçesi

EK1_İYE kabul ve Başvuru yazısı

EK2_Genel Sağlık Sigortası Beyanı

EK3_İş Yeri Eğitimi Raporu
EK4_İş Yeri Eğitimi Değerlendirme Formu
EK5_İş Yeri Eğitimi Devam Çizelgesi
EK6_İş Yeri Eğitim Anketi

EK7 İME Ara Raporu

İş Yeri Eğitimi Protokol (GÜNCELLENDİ)

 

İş Yeri Eğitimi Yönergesi_2022 (GÜNCELLENDİ)

 


Bu sayfa Teknoloji Fakültesi tarafından en son 18.03.2024 11:56:34 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM