Sık Sorulan Sorular

STAJ

Mühendislik eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturan yaz stajlarında; teorik ve deneysel uygulama alanlarında bilgi sahibi olan öğrencilerin, iş yaşamıyla ve gerçek üretim koşullarıyla tanışmaları hedeflenmektedir.

Marmara Üniversitesi “Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” gereği, Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmalarının ilkelerini, uygulama ve değerlendirme kurallarını kapsar.

Staj yönergesi çerçevesinde özel veya kamu kuruluşlarında toplam 72 iş günü staj yapılması zorunludur.

Staj I ve Staj II olmak üzere iki aşamalıdır.

Öğrencilerin staja başlayabilmesi için en az 4 yarıyıl eğitim görmüş olmaları gerekmektedir.

Staj süresi bir işyerinde 18 iş gününden daha az ve 36 iş gününden daha fazla olamaz.

Bir staj iş günü en az 8 saatlik fiziksel ve zihinsel çalışma gerektirir.

Eğer topyekün tüm çalışanlar birlikte en az 8 saatlik çalışma içerisinde bulunuyorlarsa haftalık 6. Staj günü olarak kabul görür.

Pazar günleri ve resmi tatillerde.

Akademik takvimdeki ders ve sınav dönemi ile 18 günün yetmediği kış ve yaz tatillerinde. (Yani staj yapılacaksa minimum 18 iş günü zaman gerekmektedir.)

Bu durumdaki tüm öğrencilerin Bölüm Başkanlığı’na hitaben yazılmış, durumlarını anlatır bir dilekçe ve dilekçeye ekledikleri ilgili döneme ait danışman imzalı ders kayıt formunun fotokopisini, ders-çıkar haftasını takip eden hafta içinde bölüme vermeleri gerekmektedir.

25 Yaş altı veya bakılmakla yükümlü olunan kişi olmasa bile (Yani 25 yaş üstü veya çalışıyor durumları) staj yapacak öğrencilerin, sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için kendilerinden istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu aşamada öğrencinin iş yaşamı ile tanışması, üretim (hizmet) tesislerinin ve atölye (laboratuvar) çalışmalarının doğal ortamlarında fiilen görev alarak, iş disiplininin gereklerini öğrenmesi ve bu disipline uyum sağlanması beklenmektedir.

Staj II’de ise; öğrencinin kurumsal yapılar ile tanışarak kurumsal yapılanmanın önemini kavraması ve böylesi bir ortamda fiilen görev alarak, iş ve meslek yaşamına ilişkin gözlemlerde bulunup deneyimler kazanması beklenmektedir.

Sorulara geçilmeden önce; kesinlikle yönerge ve kılavuzların tam olarak incelenmesi zorunludur.  Bu soruların cevapları, yönergeler esas alınarak hazırlanmıştır ancak cevapların kesinlikle bir hükmü olmamakla birlikte tavsiye niteliğindedir.

HIZLI ERİŞİM