Sık Sorulan Sorular

BİTİRME PROJESİ

Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretim programında yer alan bitirme projesi ile ilgili kural ve esasların belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin hazırlayacakları bitirme projesi ile ilgili kural ve esasları kapsar.   Ancak bitirme projesi hazırlıkları son sınıfa geçilmeden önceki yarıyıldan itibaren başlamaktadır.

Bitirme projesi, öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda bilgiye ulaşarak ve bilgiyi kullanarak literatür derlemesi veya bir araştırma konusunda uygulama yaparak bir proje hazırlayabilme ve vardığı sonuçları bilimsel bir şekilde ifade edebilme yeteneğini kazanması ve mühendislik yeteneklerinin gelişmelerinin sağlanması amacıyla yapılan teorik ve/veya uygulamalı çalışmalardır.

Bitirme projesi, Bölümlerinin eğitim-öğretim programında 7 nci yarıyılda Bitirme Projesi I ve 8 inci yarıyılda Bitirme Projesi II olarak yer alır.

Fakülteden mezun olacak her öğrenci Bitirme Projesi hazırlamakla ve başarmakla yükümlüdür.

Bitirme projesi bireysel veya grup olarak hazırlanabilir. Bitirme Projesi grup olarak hazırlanacak ise bitirme projesi grubunda yer alacak öğrenci sayısı üçü (3) geçemez.

Bölüm başkanlığı, Bitirme Projesi konularının bölümün program çıktılarıyla uyumlu olması için öğretim üyelerini yönlendirir. Aynı zamanda, endüstrinin güncel sorunlarına yönelik disiplinler arası bitirme projesi konularının yaptırılmasını teşvik eder.

Bölüm Başkanlığı, her eğitim-öğretim yılında öğretim üyeleri tarafından yürütülecek bitirme projesi konularını bahar dönemi içerisinde 3 ncü sınıf öğrencilerine bir sonraki yılda hazırlayacakları bitirme projesi konuları olarak ilan eder.

Bölüm Başkanlığı kurum içi veya kurum dışı paydaşlardan gelen ve uygun gördüğü bitirme projesi önerilerini de değerlendirir.   Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) gibi sektörel belli alanlarda Bitirme Proje Konuları açıklanan yerlerde veya bazı Mesleki Kuruluşlar'ın Paydaşları olan firmalarla birlikte yapılması da mümkündür ve öğrenciye tavsiye edilir.   Tübitak gibi maddi teşvik veren kuruluşların başvuru süreçleri takip edilmesi önerilir.   Bitirme Projesi yarışmaları düzenlenen kurumlara, müracaat edilerek; hazırlanan Bitirme Projesi'nin yarışmaya sokulması tavsiye edilir.

Evet, yalnız öğrenci, bireysel olarak alanı ile ilgili bir konuda bitirme projesi önerisini Bölüm Başkanlığına yapabilir. Önerilen konunun Bölüm Başkanlığınca uygun görülmesi ve bir öğretim üyesi tarafından danışmanlığının kabul edilmesi gerekir.

Öğrenciler, bitirme projesi yapmak istedikleri konuyu ve danışmanını seçmek için üçüncü sınıfın bahar dönemi içerisinde Bitirme Projesi Başvuru Formu ile bölüm başkanlıklarına müracaat ederler.

Öğrencilerin bitirme projesi konuları ve danışmanları, bahar yarıyılının (6. yarıyıl) en geç son haftasına kadar bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir.

Öğrenci, Bitirme Projesi I ve II ders kayıtlarını 7 nci ve 8 inci yarıyılın ders kayıt haftası içerisinde yapar.

Sorulara geçilmeden önce; kesinlikle yönerge ve kılavuzların tam olarak incelenmesi zorunludur.  Bu soruların cevapları, yönergeler esas alınarak hazırlanmıştır ancak cevapların kesinlikle bir hükmü olmamakla birlikte tavsiye niteliğindedir.

HIZLI ERİŞİM