Sık Sorulan Sorular

İŞ YERİ EĞİTİMİ

Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin eğitim-öğretim programında yer alan İşyeri Eğitiminin uygulama esaslarını belirlemektir.

Bu Yönerge, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin işyeri eğitimleriyle ilgili uygulama ve esasları kapsar.

İş yeri: Öğrencilerin işyeri eğitimini gördüğü kamu, özel kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

İşyeri Eğitimi: Uygulama esasları bu Yönergede belirlenmiş bir yarıyıl süren işyeri eğitimini tanımlar.

İşyeri Eğitimi Yetkilisi: İşyeri eğitiminin uygulandığı kuruluşun, öğrencilerin işyerindeki eğitimlerinden sorumlu, ilgili programın en az lisans mezunu personelini anlatır.

İşyeri Yöneticisi: İşyeri eğitimi protokolünü, işyeri eğitiminin uygulanacağı kuruluş adına imzalayan yetkiliyi tarif eder.

Protokol: İşyeri eğitimi uygulamasıyla ilgili esasları belirleyen ve dekan ile işyeri yöneticisi tarafından imzalanan iyi niyet belgesini gösterir.

Öğrenciler, lisans diplomalarını alabilmeleri için, bu Yönerge hükümleri çerçevesinde, bir yarıyıl işyeri eğitimi yapmak zorundadırlar.

İşyeri Eğitimi; öğrencilere, öğrenim gördükleri lisans programı ile ilgili uygulama deneyimi kazandırma faaliyetidir.

Lisans Programlarıyla ilgili işyerlerini tanımalarını ve sektörde yaşanan teknolojik gelişimleri takip etme olanağı sağlamak, İşyerlerindeki hiyerarşik ilişkileri, sorumlulukları, organizasyon yapısını, iş disiplinini ve iş güvenliğini gözlemleyerek uyumlu çalışma, doğru davranma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak, Almış oldukları teorik bilgileri uygulayabilme becerisini kazandırmak, Tasarım, üretim, kalite süreçlerini izleyerek ve bizzat uygulama yaparak, öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve becerileri pekiştirme imkanı sağlamaktır.

Öğrenciler işyeri eğitimlerini bölümleriyle ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve o alanla ilgili en az bir mühendisi bulunan işyerinde yapmak zorundadır.

Öğrenciler, işyeri eğitimini dördüncü sınıfın birinci yarıyılı süresince gerçekleştirir. Bir hafta 4 işgünü ve bir işgünü 8 saat olarak değerlendirilir.

İşyeri eğitiminin kesintisiz yapılması esastır. Ancak zorunlu durumlarda, Bölüm İşyeri Eğitimi Komisyonunun onayı ile işyeri eğitimi uygun görülen zamanda ve farklı işyerlerinde yapılabilir.

Sorulara geçilmeden önce; kesinlikle yönerge ve kılavuzların tam olarak incelenmesi zorunludur.  Bu soruların cevapları, yönergeler esas alınarak hazırlanmıştır ancak cevapların kesinlikle bir hükmü olmamakla birlikte tavsiye niteliğindedir.

HIZLI ERİŞİM